Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (phần 3)

  • 6772 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia là:

- Phạm vi hoạt động nhiều quốc gia khác nhau.

- Nắm trong tay khối lượng tài sản lớn.

- Chi phối mạnh mẽ các hoạt động kinh tế của nhân loại.


Câu 2:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có đa số các nước thành viên nằm ở Nam bán cầu là

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có đa số các nước thành viên nằm ở Nam bán cầu là MERCOSUR (Thị trường chung Nam Mĩ).


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không phải ý nghĩa của Tổ chức Thương mại thế giới phát triển mạnh?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Tổ chức thương mại thế giới với 150 thành viên chiếm khoảng 90% số dân, chi phối 95% hoạt động thương mại của thế giới và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.


Câu 4:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực ở nào dưới đây có nhiều quốc gia châu Á tham gia nhất?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: ASEAN có 10 quốc gia châu Á tham gia, APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương) có 13 quốc gia châu Á tham gia, EU và NAFTA là hai liên kết khu vực không có quốc gia châu Á nào tham gia.


Câu 5:

Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các nước đang phát triển đã tiến hành

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Xác định từ khóa “nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Toàn cầu hóa

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nước ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước về mặt khoa học công nghệ, nhằm huy động nguồn lực, nhanh chóng tận dụng và chuyển giao những thành tựu công nghệ hiện đại trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

2 năm trước

phuoc nhuan nguyen

Bình luận


Bình luận