Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3 (có đáp án): Một số vấn đề mang tính toàn cầu

  • 14048 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là

Xem đáp án

Đáp án B.

Các vấn đề lớn mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt bao gồm: bùng nổ dân số, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, khủng bố, xung đột sắc tộc... 


Câu 2:

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của một số nước trên thế giới qua các năm (Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

Xem đáp án

Giải thích Qua bảng số liệu, ta có nhận xét sau:

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển rất thấp (đều dưới 1%, có nước còn âm), còn các nước đang phát triển đều trên 1%.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước đang phát triển và các nước phát triển đều có sự tăng, giảm không ổn định theo từng thời kì cụ thể phù hợp với sự phát triển kinh tế.

Đáp án: C


Câu 3:

Việc dân số thế giới tăng nhanh đã gây ra vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Dân số thế giới ngày càng tăng, đặc biệt là ở các nước kém phát triển và đang phát triển. Dân số tăng nhanh gây sức ép rất lớn đến kinh tế - tài nguyên và môi trường (suy giảm – ô nhiễm môi trường nặng nề ở nhiều nước).

Đáp án: B


Câu 4:

Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là

Xem đáp án

Đáp án C.

Dân số thế giới đang có sự già hóa, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao, người dưới 15 tuổi ngày càng thấp và tuổi thọ trung bình tăng lên.


Câu 5:

Dân số già sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Dân số thế giới đang có sự già hóa, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao. Sự già hóa dân số sẽ làm thiếu hụt một nguồn lao động rất lớn cho các quốc gia, vì vậy Nhà nước cần có chính sách phát triển dân số hợp lí.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Tư Nhân

H

1 năm trước

Huỳnh Hữu Học

1 năm trước

Teka Naki

Bình luận


Bình luận

Phat Le
11:22 - 27/10/2021

câu 6D mà đúng ko ta

Văn Hoà
17:06 - 15/11/2021

Lỗi rồi

Văn Hoà
17:08 - 15/11/2021

16B

Văn Hoà
17:10 - 15/11/2021

16A

Văn Hoà
17:10 - 15/11/2021

6D