Một số vấn đề mang tính toàn cầu (phần 2)

  • 7094 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Suy giảm đa dạng sinh học không dẫn đến hậu quả nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Khai thác thiên nhiên quá mức làm nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng. Hậu quả là mất nhiều loài sinh vật, gen di truyền, thực phẩm, nguồn thuốc chữa bệnh, nguyên liệu sản xuất của nhiều ngành,…


Câu 2:

Hiện tượng già hóa dân số thế giới được thể hiện ở

Xem đáp án

Đáp án C.

Hiện tượng già hóa dân số thế giới được thể hiện ở tuổi thọ trung của dân số ngày càng tăng; tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng giảm.


Câu 3:

Để hạn chế gây ô nhiễm không khí cần phải

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/15, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Dân số thế giới tăng nhanh, dẫn đến hiện tượng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/13, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Hậu quả của gia tăng dân số tăng nhanh là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/13, địa lí 11 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận