Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 (có đáp án): Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 1)

  • 16643 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh vì

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mỹ La Tinh có vị trí và tự nhiên tương đối đặc biệt, là lục địa có đường xích đạo chạy qua giữa khu vực nên hai bên đường xích đạo có cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm rất tiêu biểu với diện tích lớn.

Đáp án: B


Câu 2:

Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án

Đáp án B.

Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng A-ma-dôn. A-ma-dôn được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thế giới và có rừng nhiệt đới điểm hình nhất trên thế giới.


Câu 3:

Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là

Xem đáp án

Đáp án A.

Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ Latinh là: Quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.


Câu 4:

Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I (bản đồ), SGK/25 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I (bản đồ), SGK/25 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đồng đại phong

Bình luận


Bình luận