Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 4)

  • 8828 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Phi là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/19, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Cảnh quan ở châu Phi không phải là

Xem đáp án

Đáp án D.

Cảnh quan ở châu Phi gồm có

- Bốn dạng cảnh quan: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô, xa van và xa van – rừng, hoang mạc và bán hoang mạc.

- Cảnh quan chủ yếu là xa van và xa van – rừng ở phần lớn lãnh thổ trung tâm; hoang mạc và bán hoang mạc chiếm diện tích lớn ở lãnh thổ phía Bắc (vĩ tuyến 15oB kéo dài hết lãnh thổ phía Bắc).


Câu 3:

Lục địa nào được mệnh danh là “lục địa nóng”?

Xem đáp án

Đáp án B.

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van. Đây là những khó khăn lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều nước châu Phi.


Câu 4:

Tài nguyên nổi bật nhất ở châu Phi là

Xem đáp án

Đáp án A.

Tài nguyên thiên nhiên nổi bật nhất ở châu Phi là khoáng sản với một số khoáng sản giàu có như vàng, kim cương, sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên...


Câu 5:

Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/20, địa lí 11 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận