Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 4)

  • 8777 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì? 

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Hình dạng cân đối của lãnh thổ Hoa Kì ở phần đất trung tâm Bắc Mĩ thuận lợi cho

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Nhận xét đúng nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng phía Tây Hoa Kì là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Khoáng sản chủ yếu của vùng phía Đông của phần lãnh thổ trung tâm Hoa Kì là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Giang

Bình luận


Bình luận