Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Liên minh Châu Âu (Phần 5)

  • 4346 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

EU được thành lập không nhằm mục đích nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/48, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Tiền thân của Liên minh Châu Âu ra đời vào năm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/47, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Kinh tế của EU phụ thuộc nhiều vào

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/49, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Quốc gia thành lập nên Cộng đồng Than và Thép châu Âu không phải là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/47, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/48, địa lí 11 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phong Lê Văn

Bình luận


Bình luận

Phát Nguyễn
22:03 - 29/12/2020

đáp án sai nhiều quá

Nam Việt
10:29 - 06/01/2022

2D

Nam Việt
10:31 - 06/01/2022

13C