Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Liên minh Châu Âu (Phần 7)

  • 4186 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tổ chức (hoặc hoạt động) nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của các nước EU?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Khai thác thông tin về liên kết vùng châu Âu kết hợp tìm hiểu Hoa Kì.


Câu 2:

Đặc điểm chung của Liên Minh Châu Âu và Hiệp hội các nước Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Kết hợp kiến thức giữa 2 bài Liên minh châu Âu và Khu vực Đông Nam Á, tìm ra đặc điểm chung. Đây đều là liên kết thu vực, khu vực Đông Nam Á chưa: Có 1 thị trường chung; Sử dụng đồng tiền chung; Đã bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước


Câu 3:

Nhận định nào dưới đây không phải là ý nghĩa tích cực của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích:

- Lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU là: Nâng cao sức cạnh tranh; Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ; Thuận lợi việc chuyển vốn trong EU; Đơn giản công tác kế toán các doanh nghiệp.

- Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU không góp phần xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước (việc xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội giữa các nước như chính sách phát triển, việc sử dụng các nguồn nhân lực tự nhiên - kinh tế xã hội,...


Câu 4:

Khi sử dụng đồng tiền chung EU gặp khó khăn nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Bên cạnh nhữn ý nghĩa mà đồng Ơ-rô mang lại thì cũng gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát do mỗi quốc gia trong EU có trình độ kinh tế khác nhau, giá cả khác nhau.


Câu 5:

Một chiếc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là biểu hiện của

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Trong tự do lưu thông hàng hóa: các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Một chiếc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là biểu hiện của tự do lưu thông hàng hóa.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Phung

Bình luận


Bình luận