Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Liên Bang Nga (Phần 2)

  • 19187 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Biểu hiện cơ bản nhất chứng tỏ LB Nga từng là trụ cột của Liên bang Xô viết là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/67 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất của LB Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I (chú ý bảng 8.3), SGK/67 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình của LB Nga sau khi Liên bang Xô viết tan rã?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/67 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Một trong những nội dung cơ bản của chiến lược kinh tế mới của LB Nga từ năm 2000 là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/68 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của LB Nga sau năm 2000 là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/68 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thảo Loan Lê

H

1 năm trước

Hoàng Văn

Bình luận


Bình luận