Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Nhật Bản (Phần 1)

  • 24858 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/74 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Đảo chiếm 61% tổng diện tích đất nước Nhật Bản là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/74 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Đảo nằm ở phía bắc của Nhật Bản là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I (bản đồ), SGK/75 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/76 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng với khí hậu của Nhật Bản?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/76 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thanh Liêm

K

1 năm trước

Khải Phan

1 năm trước

Teka Naki

Bình luận


Bình luận