Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Nhật Bản (Phần 4)

  • 10974 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Địa hình chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của Nhật Bản là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Lãnh thổ Nhật Bản trải ra theo một vòng cung dài khoảng

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Eo biển nào dưới đây không thuộc Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Hương Ly

Bình luận


Bình luận