Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

  • 6205 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Diện tích khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Diện tích khu vực Đông Nam Á là 4,5 triệu km2


Câu 2:

4,5 triệu km2 là diện tích của khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Diện tích khu vực Đông Nam Á là 4,5 triệu km2


Câu 3:

Dân số khu vực Đông Nam Á năm 2005 là

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Dân số khu vực Đông Nam Á năm 2005 là 556,2 triệu người.


Câu 4:

Khu vực nào sau đây có số dân là 556,2 triệu người (năm 2005)?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Dân số khu vực Đông Nam Á năm 2005 là 556,2 triệu người.


Câu 5:

Đông Nam Á bao gồm có

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đông Nam Á bao gồm có 11 quốc gia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

11 tháng trước

Nguyễn Quang Vinh

Bình luận


Bình luận