Một số vấn đề của Châu Phi (P1)

  • 4299 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho các nước châu Phi nghèo nàn, lạc hậu là do

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu

Xem đáp án

Đáp án C

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng do đại bộ phận lãnh thổ châu lục này nằm trong vùng nhiệt đới, có đường xích đạo chạy qua giữa lãnh thổ nhận được nhiều nhiệt cao quanh năm.


Câu 3:

Cảnh quan chiếm phần lớn lãnh thổ châu Phi là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Khó khăn lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều nước châu Phi là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Tài nguyên đang bị khai thác mạnh ở châu Phi là

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận