Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

  • 2951 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Mĩ La tinh có nhiều tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Tài nguyên đất, khí hậu ở Mĩ La tinh thuận lợi cho sự phát triển

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mĩ La tinh còn khá đông chủ yếu là do

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Dân cư đô thị của Mĩ Latinh chiếm tới

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận