MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH CHẤT TOÀN CẦU

  • 6192 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn D

Giải thích: Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến văn hóa, khoa học,...


Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây cho thấy thương mại thế giới phát triển mạnh?

Xem đáp án

Chọn D

Giải thích: Biểu hiện cho thấy thương mại thế giới phát triển mạnh là: Tốc độ tăng trưởng của thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới.


Câu 3:

Thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là

Xem đáp án

Chọn C

Giải thích: Thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là Việt Nam.


Câu 4:

Tính đến tháng 1 - 2007, tổ chức thương mại thế giới (WTO) có

Xem đáp án

Chọn C

Giải thích: Tính đến tháng 1 - 2007, tổ chức thương mại thế giới (WTO) có 150 thành viên.


Câu 5:

Tổ chức có vai trò lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn là

Xem đáp án

Chọn C

Giải thích: Tổ chức có vai trò lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn là Tổ chức thương mại thế giới (WTO).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Huỳnh Việt Trinh
19:25 - 06/11/2021

Câu 17 đáp án D mà ạ?