Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (P2)

  • 8649 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dân số thế giới có đặc điểm là

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Dân số thế giới có đặc điểm là tăng nhanh.


Câu 2:

Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là ở nửa sau của

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là ở nửa sau của thế kỉ XX.


Câu 3:

Năm 2005, số dân thế giới là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Năm 2005, số dân thế giới là 6477 triệu người.


Câu 4:

Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở các nước

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển.


Câu 5:

Các nước đang phát triển chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số của thế giới?

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Các nước đang phát triển chiếm khoảng 80% dân số của thế giới.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận