Trắc nghiệm Địa lí 12 KNTT Bài 32. Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm có đáp án

  • 45 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khoáng sản có trữ lượng lớn và nổi bật ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là

Xem đáp án

Chọn C

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có một số loại khoáng sản quan trọng, trữ lượng lớn như than đá (chiếm 90% trữ lượng cả nước), than nâu, đá vôi, cao lanh,...


Câu 2:

Hiện nay, nước ra có bao nhiêu vùng kinh tế trọng điểm?

Xem đáp án

Chọn C

Hiện nay, nước ta đã có 4 vùng kinh tế trọng điểm, đó là: vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam và vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Câu 3:

Tỉnh nào sau đây ở vùng Đồng bằng sông Hồng không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Xem đáp án

Chọn B

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được thành lập năm 1997, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Năm 2004, vùng được mở rộng thêm tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.


Câu 4:

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là cửa ngõ ra biển của các tỉnh

Xem đáp án

Chọn A

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là cửa ngõ ra biển của các tỉnh phía Bắc. Vùng có hai hành lang và một vành đai kinh tế trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đi qua.


Câu 5:

Năm 2021, vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GRDP của vùng?

Xem đáp án

Chọn C

Tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GRDP của các vùng kinh tế trọng điểm năm 2021 là: Đồng bằng sông Cửu Long (40,9%), phía Nam (40,8%), miền Trung (41,3%) và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (43,8%).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận