Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 12: (có đáp án) Tác động của lực lên hình thành địa hình Trái Đất (phần 2)

  • 1021 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Ngoại lực là

Xem đáp án

Ngoại lực là những lực được sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất.

Đáp án: B


Câu 2:

Lực được sinh ra từ bên trong Trái Đất được gọi là

Xem đáp án

Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất.

Đáp án: D


Câu 3:

Hai quá trình ngoại lực xảy ra chủ yếu là

Xem đáp án

Hai quá trình ngoại lực xảy ra chủ yếu là phong hóa và xâm thực (do dòng chảy, do gió…)

Đáp án: C


Câu 4:

Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện qua

Xem đáp án

Nội lực là những lực sinh ra bên trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị đứt gãy, uốn nếp hoặc đẩy vật chất nóng chảy dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng động đất, núi lửa.

Đáp án: A


Câu 5:

Các dạng núi lửa chính trên Trái Đất là

Xem đáp án

Hai dạng núi lửa chính trên Trái Đất là: núi lửa tắt và núi lửa hoạt động

- Núi lửa tắt là núi lửa ngừng phun đã lâu.

- Núi lửa hoạt động là núi lửa đang phun hoặc mới phun gần đây

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

Anh Thư

Bình luận


Bình luận