Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 12 (có đáp án): Tác động của nội lực, ngoại lực trong việc hình thành

  • 2900 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Quanh các vùng núi lửa đã tắt, dân cư thường tập trung đông vì ở đó có     

Xem đáp án

Dung nham núi lửa sau khi phân huỷ tạo thành loại đất đỏ phì nhiêu, đất đai màu mỡ, thuận lợi phát triển ngành nông nghiệp. → dân cư thường tập trung đông.

Chọn: A.


Câu 2:

Nội lực tạo ra hiện tượng gì?     

Xem đáp án

Nội lực: Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất. Tác động: Nén ép các lớp đá tạo ra các uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mật đất thành hiện tượng núi lửa, động đất. Kết quả: làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề hơn.

Chọn: A.


Câu 3:

Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa:     

Xem đáp án

Các bộ phận của núi lửa:

   + Măcma

   + Dung nham

   + Ống phun

   + Miệng

   + Miệng phụ

Chọn: B.


Câu 4:

Biện pháp nào sau đây không phải để hạn chế thiệt hại do động đất gây ra:     

Xem đáp án

Để hạn chế bớt thiệt hại do động đất: Xây nhà chịu chấn động lớn. Lập trạm dự báo, nghiên cứu dự báo sơ tán dân.

Chọn: D.


Câu 5:

Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới với gần 300 núi lửa còn hoạt động là     

Xem đáp án

Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới với gần 300 núi lửa còn hoạt động là vành đai lửa Thái Bình Dương.

Chọn: D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

75%

0%

25%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Duy Hưng Bùi

T

11 tháng trước

Trương Lan Anh

6 tháng trước

Chí Sơn Phạm

T

6 tháng trước

Trần Uyên Thảo

Tại vì không có Chân trời sáng tạo

Bình luận


Bình luận