Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 13: (có đáp án) Địa hình bề mặt Trái Đất (phần 2)

  • 1373 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Núi có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp là

Xem đáp án

Núi có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp là núi trẻ    

Đáp án: B


Câu 2:

Núi trung bình là núi có độ cao tuyệt đối

Xem đáp án

Núi trung bình là núi có độ cao tuyệt đối từ 1000 – 2000 m      

Đáp án: C


Câu 3:

Đâu không phải là cách phân chia núi theo độ cao

Xem đáp án

- Phân loại núi theo độ cao:

+ Núi thấp: Dưới 1000m

+ Núi trung bình: từ 1000m-2000m

+ Núi cao: Từ 2000m trở lên.

=> Núi trẻ là cách phân chia theo thời gian hình thành, đây không phải là sự phân chia núi theo độ cao.

Đáp án: A


Câu 4:

Phân biệt núi già và núi trẻ dựa vào

Xem đáp án

Phân biệt núi già và núi trẻ dựa vào thời gian hình thành.

- Núi trẻ hình thành cách đây khoảng vài chục triệu năm

- Núi già hình thành cách đây hàng trăm triệu năm

Đáp án: D


Câu 5:

Núi già được hình thành cách đây bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Núi già hình thành cách đây hàng trăm triệu năm

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận