Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 13 (có đáp án): Địa hình bề mặt Trái Đất

  • 4004 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Núi trẻ là núi có đặc điểm:     

Xem đáp án

Hình tái núi trẻ: có các đỉnh cao nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu.

Chọn: C.


Câu 2:

Núi già là núi có đặc điểm:     

Xem đáp án

Hình tái núi già: đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

Chọn: A.


Câu 3:

Động Phong Nha là hang động đá vôi nổi tiếng ở tỉnh:     

Xem đáp án

Động Phong Nha là hang động đá vôi nổi tiếng nằm tại huyện Bố Trạch, và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Chọn: D.


Câu 4:

Núi già thường có đỉnh:     

Xem đáp án

Hình tái núi già: đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

Chọn: D.


Câu 5:

Núi trẻ thường có đỉnh:     

Xem đáp án

Hình tái núi trẻ: có các đỉnh cao nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu.

Chọn: B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Xuân Bình

Bình luận


Bình luận