Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 14: (có đáp án) Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

  • 1011 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cao nguyên là dạng địa hình có độ cao tuyệt đối

Xem đáp án

Cao nguyên là dạng địa hình có độ cao tuyệt đối trên 500m

Đáp án: D


Câu 2:

Vùng đồng bằng thuận lợi cho

Xem đáp án

Vùng đồng bằng có địa hình rộng lớn, bằng phẳng, được bồi đắp phù sa màu mỡ thuận lợi cho trồng cây lương thực và thực phẩm.

Đáp án: A


Câu 3:

Thuận lợi nhất cho trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc là

Xem đáp án

Cao nguyên.có bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng rất thuận lợi cho trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc.

Đáp án: B


Câu 4:

Bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, nhưng có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách là đặc điểm của địa hình

Xem đáp án

Cao nguyên.có bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, nhưng có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách là đặc điểm của địa hình

Đáp án: B


Câu 5:

Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là

Xem đáp án

Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Lê Thiện Long

Bình luận


Bình luận