Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 17: (có đáp án) Lớp vỏ khí (phần 2)

  • 1541 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:

Xem đáp án

Thành phần của không khí: Nitơ (78%), Ôxi (21%), hơi nước và các khí khác (1%).

Đáp án: B


Câu 2:

Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm đi:

Xem đáp án

Đặc điểm tầng đối lưu có giới hạn dưới 16km, tập trung 90% không khí, không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng. Nhiệt độ giảm dần theo độ cao, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6C và là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây mưa sấm chớp,…

Đáp án: D


Câu 3:

Khối khí lạnh hình thành ở vùng:

Xem đáp án

Khối khí lạnh hình thành ở vùng có vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

Đáp án: D


Câu 4:

Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển ra:

Xem đáp án

Dựa vào đặc tính của lớp khí người ta chia khí quyển thành 3 tầng: Tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.

Đáp án: B


Câu 5:

Tầng khí quyển nằm sát mặt đất là:

Xem đáp án

Thứ tự các tầng khí quyển theo thứ tự sát mặt đất lên cao là: Tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trương Lan Anh

Bình luận


Bình luận

Nghi:))
17:57 - 31/01/2021

Đẹp ko cả nhà

Ảnh đính kèm

Bích Ngọc
18:57 - 27/12/2021

đẹp