Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 18: (có đáp án) Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí. Mưa (phần 2)

  • 1302 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Thời tiết là hiện tượng khí tượng:

Xem đáp án

Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn.

Đáp án: B


Câu 2:

Khí hậu là hiện tượng khí tượng:

Xem đáp án

Khí hậu ở một nơi là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở nơi đó, trong một thời gian dài, từ năm này qua năm khác và đã trở thành quy luật.

Đáp án: C


Câu 3:

Khi đo nhiệt độ không khí người ta phải đặt nhiệt kế:

Xem đáp án

Khi đo nhiệt độ không khí người ta phải đặt nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2m. Đo ít nhất 3 lần trong một ngày (5h, 13h và 21h).

Đáp án: D


Câu 4:

Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là:

Xem đáp án

Mặt Trời là nguồn chính cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất.

Đáp án: D


Câu 5:

Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm:

Xem đáp án

Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm 5 giờ, 13 giờ, 21 giờ.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận