Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 20: ( có đáp án ) Hơi nước trong không khí. Mưa (phần 2)

  • 1318 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Khả năng thu nhận hơi nước của không khí càng nhiều khi:

Xem đáp án

Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa càng nhiều.

Đáp án: A


Câu 2:

Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:

Xem đáp án

Nguồn cung cấp: ao, hồ, sông, suối…chủ yếu ở biển và đại dương.

Đáp án: D


Câu 3:

Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí:

Xem đáp án

Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa càng nhiều.

Đáp án: B


Câu 4:

Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ:

Xem đáp án

Dụng cụ đo lượng mưa là thùng đo mưa hay còn có tên gọi khác là vũ kế. Có đơn vị là mm.

Đáp án: D


Câu 5:

Để đo độ ẩm không khí người ta dùng dụng cụ:

Xem đáp án

Dụng cụ để đo độ ẩm không khí là ấm kế.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận