Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 22: (có đáp án) Các đới khí hậu trên Trái Đất (phần 2)

  • 1257 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có:

Xem đáp án

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có: 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp xen kẽ nhau.

Đáp án: A


Câu 2:

Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp:

Xem đáp án

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có 4 đai áp cao (hai đai áp cao chí tuyến và hai đai áp cao cực) và 3 đai áp thấp (một đai áp thấp xích đạo và hai đai áp thấp ôn đới) xen kẽ nhau.

Đáp án: C


Câu 3:

Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp cao:

Xem đáp án

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có 4 đai áp cao (hai đai áp cao chí tuyến và hai đai áp cao cực) và 3 đai áp thấp (một đai áp thấp xích đạo và hai đai áp thấp ôn đới) xen kẽ nhau.

Đáp án: D


Câu 4:

Không khí luôn luôn chuyển động từ:

Xem đáp án

Không khí luôn luôn chuyển động từ nơi áp cao về nơi áp thấp, sinh ra gió.

Đáp án: C


Câu 5:

Gió Tín Phong còn được gọi là gió:

Xem đáp án

Gió Tín Phong hay còn gọi là gió Mậu Dịch. Luôn thổi theo hướng Đông Bắc ở bán cầu Bắc và Đông Nam ở bán cầu Nam. Tính chất của gió nói chung là khô.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận