Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 23: ( có đáp án ) Sông và hồ (phần 2)

  • 1369 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Lưu vực của một con sông là:

Xem đáp án

Lưu vực sông: là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông.

Đáp án: B


Câu 2:

Cửa sông là nơi dòng sông chính:

Xem đáp án

Cửa sông là nơi dòng sông chính đổ ra biển (hồ).

Đáp án: B


Câu 3:

Hợp lưu là:

Xem đáp án

Hợp lưu là nơi dòng chảy của 2 hay nhiều hơn các con sông gặp nhau.

Đáp án: D


Câu 4:

Chi lưu là:

Xem đáp án

Chi lưu là con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.

Đáp án: C


Câu 5:

Chế độ nước (thủy chế) của một con sông là:

Xem đáp án

Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong năm làm thành thủy chế (chế độ nước của sông).

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận