Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 24: ( có đáp án ) Biển và đại dương (phần 2)

  • 1243 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Trên Trái Đất, nước mặn chiếm bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất?

Xem đáp án

Trên Trái Đất, chủ yếu là nước mặn (chiếm 97% trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất).

Đáp án: B


Câu 2:

Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là:

Xem đáp án

Nước biển và các đại dương có độ muối trung bình là 35‰. Độ muối đó là do nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.

Đáp án: B


Câu 3:

Độ muối của biển nước ta:

Xem đáp án

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 33‰.

Đáp án: C


Câu 4:

Trên thế giới có mấy loại dòng biển:

Xem đáp án

Trên thế giới có 2 loại dòng biển, đó là dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh vận chuyển theo quy luật và chịu ảnh hưởng chủ yếu của các loại gió thường xuyên trên Trái Đất như gió Tín phong, gió Tây ôn đới,…

Đáp án: B


Câu 5:

Sóng biển là:

Xem đáp án

Sóng biển là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

T

11 tháng trước

Trương Lan Anh

Bình luận


Bình luận