Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 24 (có đáp án): Biển và đại dương

  • 3604 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nguyên nhân sinh ra thủy triều?     

Xem đáp án

Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời làm cho lớp nước trong biển và đại dương có sự vận động lên và xuống sinh ra thủy triều trong ngày và những thời kỳ triều cường, triều kém trong tháng.

Chọn: D.


Câu 2:

Trên Trái Đất, nước mặn chiếm bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất?     

Xem đáp án

Trên Trái Đất, chủ yếu là nước mặn (chiếm 97% trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất).

Chọn: B.


Câu 3:

Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh?     

Xem đáp án

Dòng biển Ca-li-phóc-ni-a là dòng biển lạnh.

Chọn: C.


Câu 4:

Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu?     

Xem đáp án

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 35‰.

Chọn: B.


Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do:     

Xem đáp án

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do gió.

Chọn: A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Huỳnh Thị Thuỷ Tiên

Bình luận


Bình luận