Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 26 : ( có đáp án ) Đất. Các nhân tố hình thành đất (phần 2)

  • 1080 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Thổ nhưỡng là:

Xem đáp án

Thổ nhưỡng là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

Đáp án: B


Câu 2:

Hai thành phần chính của lớp đất là:

Xem đáp án

Thành phần chính của lớp đất là thành phần khoáng và thành phần hữu cơ. Thành phần khoáng chiếm phần lớn trọng lượng của đất, gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau. Thành phần hữu cơ chiếm tỉ lệ nhỏ, chủ yếu ở tầng trên, màu xám hoặc đen (sinh vật phân hủy tạo nên chất mùn cho cây).

Đáp án: D


Câu 3:

Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là:

Xem đáp án

Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng. Đá mẹ có ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất.

Đáp án: B


Câu 4:

Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là:

Xem đáp án

Thành phần khoáng chiếm phần lớn trọng lượng của đất, gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.

Đáp án: B


Câu 5:

Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:

Xem đáp án

Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có màu xám, chua, nhiều cát.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận