Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 26 (có đáp án): Đất. Các nhân tố hình thành đất

  • 2949 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hai thành phần chính của lớp đất là:     

Xem đáp án

Thành phần chính: Thành phần khoáng: Chiếm phần lớn trọng lượng của đất, gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau. Thành phần hữu cơ: Tỉ lệ nhỏ, chủ yếu ở tầng trên, màu xám hoặc đen (sinh vật phân hủy → chất mùn cho cây).

Chọn: D.


Câu 2:

Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là:     

Xem đáp án

Đá mẹ: Là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng. Đá mẹ có ảnh hưởng dến màu sắc và tính chất của đất.

Chọn: B.


Câu 3:

Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là:     

Xem đáp án

Thành phần khoáng: Chiếm phần lớn trọng lượng của đất, gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.

Chọn: B.


Câu 4:

Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất     

Xem đáp án

Thành phần hữu cơ: Tỉ lệ nhỏ, chủ yếu ở tầng trên, màu xám hoặc đen (sinh vật phân hủy → chất mùn cho cây). Sinh vật: Sinh ra thành phần hữu cơ.

Chọn: D.


Câu 5:

Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:    

Xem đáp án

Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có: Màu xám, chua, nhiều cát.

Chọn: C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận