Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất có đáp án

  • 1984 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là:     

Xem đáp án

Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là khí hậu. Ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm thực vật (nhiệt độ, lượng mưa).

Chọn: C.


Câu 2:

Một số thực vật rừng và cây trồng tiêu biểu ở miền khí hậu nhiệt đới ẩm là:     

Xem đáp án

Khí hậu nhiệt đới: Các loài cây nhiệt đới: cao su, cà phê, dừa ...

Chọn: A.


Câu 3:

Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng tiêu cực của con người đến phân bố thực, động vật trên Trái Đất?     

Xem đáp án

Lai tạo ra nhiều giống là hoạt động mở rộng (tích cực) đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Chọn: C.


Câu 4:

Các loài động vật nào dưới đây thuộc loài động vật ngủ đông:     

Xem đáp án

Gấu nâu ở dãy Pyrennees (Pháp) thuộc loài động vật ngủ đông. Mùa hè chúng tích tới 180 kg mỡ, số mỡ này sẽ được tiêu thụ dần trong mùa đông khi chúng ngủ đông.

Chọn: A.


Câu 5:

Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu so với thực vật?    

Xem đáp án

Động vật ít chịu ảnh hưởng của khí hậu hơn thực vật (vì động vật có thể di chuyển được hoặc tự thay đổi để thích nghi với môi trường).

Chọn: B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận