Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 27:(có đáp án) Vỏ sinh vật. Nhân tố ảnh hưởng phân bổ trên Trái Đất (phần2)

  • 968 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Lớp vỏ sinh vật là:

Xem đáp án

Lớp vỏ sinh vật là những sinh vật sống trong các lớp đất đá, không khí và lớp nước, tạo thành một lớp vỏ mới liên tục bao quanh Trái đất. (Sinh quyển).

Đáp án: A


Câu 2:

Quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống của Trái Đất được gọi là:

Xem đáp án

Quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống của Trái Đất được gọi là sinh quyển.

Đáp án: C


Câu 3:

Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu so với thực vật:

Xem đáp án

Động vật ít chịu ảnh hưởng của khí hậu hơn thực vật (vì động vật có thể di chuyển được hoặc tự thay đổi để thích nghi với môi trường).

Đáp án: B


Câu 4:

Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên Trái Đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là:

Xem đáp án

Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là khí hậu. Ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm thực vật (nhiệt độ, lượng mưa).

Đáp án: C


Câu 5:

Nơi có khí hậu lạnh giá, chỉ có các loài thực vật:

Xem đáp án

Những miền cực có khí hậu lạnh giá sinh vật phát triển rất khó khăn, chỉ có các loài rêu, địa y sinh trưởng được trong mùa hạ.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận