Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 5: ( có đáp án ) Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (phần 2)

  • 1273 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Đâu không phải là loại kí hiệu thường được sử dụng trên bản đồ?

Xem đáp án

Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

=> Kí hiệu hình ảnh không phải là loại kí hiệu thường được sử dụng trên bản đồ

Đáp án: C


Câu 2:

Các đường giao thông trên bản đồ được thể hiện bằng loại kí hiệu nào?

Xem đáp án

Các đường giao thông là những đường thẳng kéo dài => sử dụng kí hiệu đường là thích hợp nhất để thể hiện các đường giao thông trên bản đồ.

Đáp án: B


Câu 3:

Để nắm được đầy đủ ý nghĩa của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ, trước hết cần phải

Xem đáp án

Để nắm được đầy đủ ý nghĩa của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ, trước hết cần phải

đọc bảng chú giải.

Đáp án: C


Câu 4:

Các cách biểu hiện độ cao địa hình là

Xem đáp án

Các cách biểu hiện độ cao địa hình là sử dụng thang màu và đường đồng mức.

Đáp án: B


Câu 5:

Đường đồng mức là

Xem đáp án

Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng một độ cao.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận