Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 9: (có đáp án) Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (phần 2)

  • 1202 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời vào ngày nào?

Xem đáp án

Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời vào ngày 22/12 (đông chí)

Đáp án: D


Câu 2:

Vào ngày hạ chí, tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với mặt đất ở nơi nào sau đây?

Xem đáp án

Vào ngày hạ chí (22/6), bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với mặt đất tại chí tuyến Bắc.

Đáp án: A


Câu 3:

Vào ngày 22/6 và 22/12, các địa điểm ở vĩ tuyến 66033 Bắc và Nam có độ dài ngày – đêm

Xem đáp án

Vào ngày 22/6 và 22/12, các địa điểm ở vĩ tuyến 66033 Bắc và Nam có một ngày hoặc hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

Đáp án: D


Câu 4:

Các địa điểm thuộc khu vực nào sau đây có ngày, đêm dài suốt 6 tháng?

Xem đáp án

Các điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày, đêm dài suốt 6 tháng.

Đáp án: C


Câu 5:

Nhân tố nào sau đây chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hiện tượng ngày – đêm dài, ngắn trong năm?

Xem đáp án

Hiện tượng ngày - đêm dài ngắn trong năm ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu và gián tiếp đến đời sống, sản xuất của con người.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận