Trắc nghiệm Địa Lí 8: (có đáp án) Bài tập Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

  • 1701 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Chủng tộc sinh sống phổ biến ở Đông Nam Á là

Xem đáp án

Giải thích: Các chủng tộc chính của Đông Nam Á là Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít.

Đáp án: B


Câu 2:

Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Giải thích: Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á là Singapo (0,7 nghìn km2).

Đáp án: C


Câu 3:

Quốc gia có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Giải thích: Quốc gia có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á là In-đô-nê-xi-a (217 triệu người năm 2002).

Đáp án: D


Câu 4:

Phần lớn dân cư Đông Nam Á phân bố ở

Xem đáp án

Giải thích: Dân cư Đông Nam Á tập trung đông đúc ở khu vực đồng bằng và vùng ven biển.

Đáp án: A


Câu 5:

Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của Đông Nam Á có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Đông Nam Á là 1,5%, cao hơn tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á và toàn thế giới (1,3%).

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận