Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 19 (có đáp án): Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

  • 1698 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nội lực là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 66 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 2:

Ngoại lực là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 68 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 3:

Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 69 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 4:

Nhận định nào không phải tác động của nội lực lên bề mặt Trái Đất?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 66, 67 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 5:

Các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của mảng kiến tạo?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 66, 67 SGK Địa lí lớp 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận