Trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 1 (có đáp án): Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

  • 8554 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, có tất cả

Xem đáp án

Gợi ý: Kiến thức cơ bản SGK trang 3.

Đáp án: C.


Câu 2:

Dân tộc Kinh chiếm khoảng bao nhiêu % dân số nước ta?

Xem đáp án

Đáp án B.

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Kinh có số dân đông nhất nước ta, chiếm khoảng 86% dân số cả nước. Dân tộc Kinh cư trú chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển.


Câu 3:

Các dân tộc ít người có số dân trên một triệu người ở nước ta, gồm:

Xem đáp án

Đáp án C.

Các dân tộc ít người có số dân trên một triệu người ở nước ta, gồm có dân tộc Chăm, Hoa, Nùng và dân tộc Mông.


Câu 4:

Sự phân bố của các dân tộc chủ yếu do

Xem đáp án

Đáp án B.

Sự phân bố của các dân tộc chủ yếu do tập quán sinh hoạt và sản xuất. Do mỗi dân tộc từ xưa đã có tập quán sinh hoạt và sản xuất khác nhau nên có sự phân bố khác nhau theo khu vực và độ cao. Ví dụ: Người dân tộc Mông sống trên núi cao nên phát triển cảnh tác ruộng bậc thang hay trồng lúa nương (lúa sống trên cạn); người dân tộc Kinh ở đồng bằng nên canh tác trồng lúa nước,...


Câu 5:

Các dân tộc ít người chủ yếu sống tập trung ở

Xem đáp án

Đáp án B.

Các dân tộc ít người như Mông, Thái, Ê Đê, Ba Na,… chủ yếu sống ở miền núi như Tây Bắc, dọc dãy Trường Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên,…

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Minhh Ngọcc

1 năm trước

Phạm Minh Thư

d

7 tháng trước

dung lê thị

Bình luận


Bình luận

Han Dayy
14:37 - 09/10/2021

hayyy ạ <3

Thanh Hoang
20:59 - 19/12/2021

1A2B3C4B5B6A7A8A9B10A11B12A13B14B15C16B17B18A19A20D