Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 18 (có đáp án): Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

  • 6105 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong số các nhà máy điện đã và đang xây dựng của vùng Trung du vù miền núi Bắc Bộ, nhà máy nào sau đây là nhiệt điện?

Xem đáp án

Hòa Bình, Thác Bà, Sơn là nhà máy thủy điện.
Uông Bí là nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở Quảng Ninh.

Đáp án: C.


Câu 2:

Loài gia súc nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất so với cả nước? 

Xem đáp án

Nhờ lợi thế về khí hậu nên trâu được nuôi nhiều nhất ở Trung du miền núi Bắc Bộ. Tỉ lệ đàn trâu của Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất so với tổng đàn trâu cả nước.

Đáp án: C.


Câu 3:

Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Xem đáp án

Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là cây chè. Một số tỉnh có diện tích và sản lượng lớn là Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái,… Do vùng có nhiều điều kiện về khí hậu, đất để phát riển cây chè.

Đáp án: B.


Câu 4:

Các trung tâm kinh tế quan trọng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

Xem đáp án

Các trung tâm kinh tế quan trọng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long và Lạng Sơn.

Đáp án: C.


Câu 5:

Loại nhiên liệu sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Xem đáp án

Loại nhiên liệu sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là than đá tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh.

Đáp án: C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Như

V

7 tháng trước

Vân Thanh

Bình luận


Bình luận