Trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 31 (có đáp án): Vùng Đông Nam Bộ

  • 14922 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đông Nam Bộ bao gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?

Xem đáp án

Đông Nam Bộ bao gồm 6 tỉnh, thành phố. Đó là TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đáp án: B.


Câu 2:

Các tỉnh, thành phố tiếp giáp biển ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Các tỉnh/thành phố giáp biển ở Đông Nam Bộ TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đáp án: B.


Câu 3:

Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là đất badan, đất xám.

Đáp án: D.


Câu 4:

Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là

Xem đáp án

Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên ít --> khó phát triển CN khai khoáng, thiếu năng lượng và nguy cơ ô nhiễm môi trường do khai thác dầu khí, đô thị hóa.

Đáp án: C.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Đặc điểm của vùng Đông Nam Bộ là dân cư đông đúc, mật độ dân số khá cao đây là một thị trường tiêu thụ rộng lớn với lực lượng lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn và Đông Nam Bộ cũng là vùng có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước.

Đáp án: B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ánh Nguyễn
08:59 - 10/02/2021

Câu 1 : đáp án: A

Hiển Bùi Đình
22:00 - 13/03/2022

chọn toàn C và 4 câu c a men!