Trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 32 (có đáp án): Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

  • 9032 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2002 (%)

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

Xem đáp án

Trong cơ cấu GDP của Đông Nam Bộ, chiếm tỉ trọng lớn nhất là công nghiệp – xây dựng (59,3%), dịch vụ (34,5%), Nông – lâm – ngư nghiệp (6,2%).
Cả nước có ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ bằng nhau; ngành nông - lâm - ngư nghiệp thấp nhất.

Đáp án: C.


Câu 2:

Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là dầu khí, điện tử và công nghệ cao

Đáp án: D.


Câu 3:

Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Cao su là cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, sau đó đến cây điều, cà phê, hồ tiêu.

Đáp án: C.


Câu 4:

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Do ở Đông Nam Bộ có một mùa khô sâu sắc gây ra tình trạng thiếu nước trầm trọng vào mùa khô nên thủy lợi là vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ.

Đáp án: A.


Câu 5:

Tỷ lệ dầu thô khai thác ở Đông Nam Bộ so với cả nước chiếm

Xem đáp án

Do nước ta khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía nam nên tỷ lệ dầu thô khai thác ở Đông Nam Bộ so với cả nước chiếm 100% với một số mỏ dầu nổi tiếng như Lan Tây, Lan Đỏ, Rồng, Rạng Đông,… 

Đáp án: D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

8 tháng trước

Heinz Guderian

Bình luận


Bình luận