Trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 35 (có đáp án): Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  • 10657 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng

Xem đáp án

Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng 40 nghìn km2.

Đáp án: C.


Câu 2:

Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là đất phèn (1,6 triệu ha), tiếp theo là đất phù sa ngọt (1,2 triệu ha), đất mặn (0,7 triệu ha) và cuối cùng là các nhóm đất khác (0,4 triệu ha).

Đáp án: A.


Câu 3:

Vào mùa khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Vào mùa khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là thiếu nước ngọt để thau chua rửa mặn, cung cấp nước tưới, nước sinh hoạt và sản xuất.

Đáp án: D.


Câu 4:

Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay của Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay của Đồng bằng sông Cửu Long là chủ động chung sống với lũ. Vừa khai thác những tiềm năng sẵn có mà lũ đem lại, vừa hạn chế ảnh hưởng của lũ.

Đáp án: B.


Câu 5:

Các dân tộc ít người sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Các dân tộc ít người sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long là Khơ me, Chăm, Hoa, với nhiều nét độc đáo trong phong tục tập quán, sản xuất.

Đáp án: C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

4 tháng trước

Thùy Trang

Bình luận


Bình luận

Lhy Yến
20:36 - 15/05/2020

câu 10 bị sai đáp án

Anne Chan
19:50 - 10/06/2020

Nếu chọn đáp án đó thì câu hỏi phải là "không đúng"

Tap hoa TV
21:17 - 19/04/2022

sao câu 4 lại là chủ động sống vói lũ