Trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) có đáp án

  • 7845 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước. Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An.

Đáp án: B.


Câu 2:

Cho bảng số liệu:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành

Xem đáp án

Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm (65%), Công nghiệp cơ khí (23%), vật liệu xây dựng (12%).

Đáp án: D.


Câu 3:

Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là:

Xem đáp án

Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là gạo, thủy sản đông lạnh và hoa quả.

Đáp án: C.


Câu 4:

Trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là thành phố Cần Thơ. Đây cũng là thành phố trực thuộc trung ương của vùng.

Đáp án: A.


Câu 5:

Bên cạnh là vựa lúa số 1 của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long còn phát triển mạnh

Xem đáp án

Bên cạnh là vựa lúa số 1 của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long còn phát triển mạnh nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Vì vùng có đường bờ biển rộng và nhiều điều kiện nuôi trồng thủy sản.

Đáp án: D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận