Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài mở đầu: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp có đáp án

  • 799 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Môn Địa lí ở trường phổ thông bắt nguồn từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là:B

Môn Địa lí ở trường phổ thông bắt nguồn từ khoa học Địa lí. Địa lí học gồm địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế - xã hội. Hai bộ phận này gắn bó chặt chẽ, quan hệ mật thiết với nhau, phản ánh sinh động thực tế cuộc sống.


Câu 2:

Kiến thức địa lí kinh tế - xã hội định hướng nhóm ngành nghề nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:B

Với những kiến thức về tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội các nước, các khu vực khác nhau trên thế giới, các em cũng có thể tham gia hoạt động vào các ngành thương mại, tài chính, dịch vụ, đặc biệt là trong ngành du lịch.


Câu 3:

Học Địa lí giúp người học hiểu biết hơn về

Xem đáp án

Đáp án đúng là:C

Học Địa lí sẽ làm cho kho tàng kiến thức, vốn hiểu biết của các em về thiên nhiên, con người, hoạt động sản xuất ở các nơi trên thế giới ngày càng thêm phong phú, giúp các em hiểu hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của toàn cầu, cũng như vai trò của từng địa phương đối với thế giới.


Câu 4:

So với các môn học khác, môn Địa lí có điểm khác biệt nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:D

Khác với các môn học khác, môn Địa lí mang tính chất tổng hợp, bao gồm cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và lĩnh vực khoa học xã hội. Môn Địa lí có mối liên quan với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học và các môn Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật,...


Câu 5:

Kiến thức về địa lí tự nhiên định hướng ngành nghề nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:D

Từ những kiến thức về địa lí tự nhiên (địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất đai, sinh vật và môi trường), các em có thể tham gia vào các hoạt động của ngành nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thiết kế quy hoạch các công trình nông nghiệp, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận