Trắc nghiệm Địa lý 11 Cánh diều Phần 2: Địa lý khu vực và quốc gia có đáp án

  • 60 lượt thi

  • 97 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khu vực Mỹ La-tinh tiếp giáp với

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Khu vực Mỹ La-tinh nằm án ngữ con đường biển từ

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Khu vực Mỹ La-tinh chịu ảnh hưởng nhiều của núi lửa, động đất, sóng thần,... là do

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Địa hình chủ yếu của khu vực Mỹ La-tinh là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở khu vực Mỹ La-tinh, phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận