Trắc nghiệm Địa lý 12 CTST Bài 14. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có đáp án

  • 59 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thể hiện xu hướng

Xem đáp án

Chọn B

Các vùng chuyên canh được định hướng phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa, vùng chuyên canh nông nghiệp hữu cơ, vùng chăn nuôi tập trung an toàn, hiệu quả cao dựa trên lợi thế vùng, miền, địa phương; đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu.


Câu 2:

Đa dạng hóa trong nông nghiệp sẽ có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp sẽ tạo ra cơ cấu sản phẩm nông nghiệp đa dạng góp phần giảm thiểu rủi ro từ thị trường và hạn chế những thiệt hại do thiên tai tự nhiên.


Câu 3:

Nước ta không có vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Nước ta có 3 vùng chuyên canh, đó là Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh quan trọng và lớn nhất cả nước, đứng thứ hai là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm Tây Nguyên, đứng thức 3 là vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Một số loại cây công nghiệp tiêu biểu của các vùng chuyên canh là cà phê, cao su, tiêu, điều, chè,…


Câu 4:

Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp diễn ra mạnh ở các vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Vùng sinh thái nông nghiệp Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là những vùng có tiềm năng lớn về sản xuất hàng hóa, những vùng chuyên canh lớn về cây công nghiệp lâu năm, cây lương thực của nước ta.


Câu 5:

Các vùng nào sau đây ở nước ta chuyên canh cây lương thực?

Xem đáp án

Chọn B

Diện tích trồng cây thực phẩm (rau, đậu,...) ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và một phần để xuất khẩu. Cây thực phẩm được trồng rộng khắp, tập trung nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận