Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ có đáp án

  • 555 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điểm cực Nam phần đất liền nước ta thuộc tỉnh/thành nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B

Điểm cực Bắc ở khoảng vĩ độ 23°23′B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; điểm cực Nam ở khoảng vĩ độ 8°34′B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; điểm cực Tây ở khoảng kinh độ 102°09′Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; điểm cực Đông ở khoảng kinh độ 109°28′Đ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Câu 2:

Đường bờ biển của nước ta dài 3 260 km, chạy từ

Xem đáp án

Chọn C

Đường bờ biển của nước ta dài 3 260 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).


Câu 3:

Nước ta có hơn 4 600km đường biên giới trên đất liền, giáp với các quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Nước ta có hơn 4 600km đường biên giới trên đất liền, trong đó đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài hơn 1 400km, đường biên giới Việt Nam - Lào dài gần 2 100 km và đường biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia dài hơn 1 100 km.


Câu 4:

Vị trí địa lí của nước ta không có ý nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Nước ta có vị trí địa lí đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Nam Á, khu vực kinh tế rất năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị thế giới. Vị trí địa lí cũng tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài và có những nét chung về lịch sử, văn hóa nên tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta cùng chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước trong khu vực.


Câu 5:

Điểm cực Tây phần đất liền nước ta thuộc tỉnh/thành nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Điểm cực Bắc ở khoảng vĩ độ 23°23′B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; điểm cực Nam ở khoảng vĩ độ 8°34′B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; điểm cực Tây ở khoảng kinh độ 102°09′Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; điểm cực Đông ở khoảng kinh độ 109°28′Đ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

3 tuần trước

Phương Mai

Nice

Bình luận


Bình luận