Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 15. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp có đáp án

  • 60 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các khu công nghiệp phân bố tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Các khu công nghiệp phân bố tập trung ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Hai vùng này chiếm hơn 50% số khu công nghiệp cả nước (năm 2021).


Câu 2:

Khu công nghệ cao nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Chọn D

Các khu công nghệ cao cũng đã được hình thành ở nước ta từ cuối những năm 90 của thế kỉ XX như Khu công nghệ cao Hoà Lạc (ở Hà Nội), Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.


Câu 3:

Khu công nghệ cao nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án

Chọn B

Các khu công nghệ cao cũng đã được hình thành ở nước ta từ cuối những năm 90 của thế kỉ XX như Khu công nghệ cao Hoà Lạc (ở Hà Nội), Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.


Câu 4:

Các khu công nghệ cao tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Chọn C

Các khu công nghệ cao phân bố chủ yếu ở các đô thị lớn. Một số khu công nghệ cao tiêu biểu như Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.


Câu 5:

Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp lớn nhất Duyên hải miền Trung. Ngoài ra, khu vực này còn có một số trung tâm công nghiệp lớn như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận