Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 2: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa có đáp án

  • 198 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trên lãnh thổ nước ta có bao nhiêu con sông dài trên 10km?

Xem đáp án

Chọn B

Trên lãnh thổ nước ta có 2 360 con sông có chiều dài trên 10 km. Dọc bờ biển, trung bình cứ 20 km lại gặp một cửa sông, sông ngòi nước ta nhiều nhưng chủ yếu là sông nhỏ.


Câu 2:

Địa điểm nào trên đất liền ở nước ta có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh gần nhau nhất?

Xem đáp án

Chọn A

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên mỗi năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh và trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là điểm cực Nam, gần nhau nhất là điểm cực Bắc.


Câu 3:

Đầu mùa đông, thời tiết ở miền Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Nửa đầu mùa đông, gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh với thời tiết lạnh khô cho miền Bắc, nửa sau mùa đông gây nên thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn ở vùng ven biển và đồng bằng sông Hồng.


Câu 4:

Nửa sau mùa đông, thời tiết ở miền Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Nửa đầu mùa đông, gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh với thời tiết lạnh khô cho miền Bắc, nửa sau mùa đông gây nên thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn ở vùng ven biển và đồng bằng sông Hồng.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây của sông ngòi nước ta thể hiện tính chất gió mùa của khí hậu?

Xem đáp án

Chọn C

Đặc điểm của sông ngòi nước ta thể hiện tính chất gió mùa của khí hậu là chế độ nước sông theo mùa. Mùa lũ nước chiếm khoảng 70 - 80% tổng lượng nước trong năm, thường xảy ra bão, lũ lụt.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tháng trước

Nguyễn Thuận

Bình luận


Bình luận