Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 20. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính đến năm 2021, nước ta có bao nhiêu sân bay quốc tế?

Xem đáp án

Chọn B

Cả nước có 22 cảng hàng không đang được khai thác, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa (năm 2021). Một số cảng hàng không quốc tế có năng lực vận tải lớn, là cửa ngõ quốc tế và đầu mối vận tải hàng không lớn của nước ta là Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng (Đà Nẵng), Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh),...


Câu 2:

Các cảng hàng không là cửa ngõ quốc tế và đầu mối vận tải hàng không lớn của nước ta là

Xem đáp án

Chọn C

Cả nước có 22 cảng hàng không đang được khai thác, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa (năm 2021). Một số cảng hàng không quốc tế có năng lực vận tải lớn, là cửa ngõ quốc tế và đầu mối vận tải hàng không lớn của nước ta là Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng (Đà Nẵng), Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh),...


Câu 3:

Đầu mối giao thông vận tải đường sắt lớn nhất nước ta là

Xem đáp án

Chọn A

Đầu mối giao thông vận tải đường sắt lớn nhất nước ta là Hà Nội. Với ba tuyến quan trọng là Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn,...


Câu 4:

Loại hình nào sau đây không thuộc về hoạt động Viễn thông?

Xem đáp án

Chọn B

Các loại hình hoạt động Viễn thông là điện thoại, fax, internet,... Còn thư, báo là loại hình thoại bưu chính.


Câu 5:

Loại hình vận tải nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu luân chuyển hàng hoá của nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Chọn C

Đường biển có khả năng vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn, đi xa nên là loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất trong luân chuyển hàng hoá của nước ta hiện nay (trên 70%).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận